Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 04 februari 2021

Coronaviruset/Covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gymnasieskolor gradvis ska återgå till undervisning på plats i skolan.

Fjärr- och distansundervisning sker fortsatt under vecka 4. Från och med den 1 februari inleds den gradvisa återgången som innebär en kombination av fjärr- och distansundervisning och undervisning på plats i skolan.

Klassmentorerna kommer att informera om hur schemat ser ut de kommande veckorna.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer gäller för närvarande fram till och med den 1 april 2021.


Undantag

Vissa elever och moment är undantagna från rekommendationen om delvis fjärr- och distansundervisning. Bland annat går det att göra undantag för elever som är sårbara för undervisning på distans. Praktiska moment som inte går att skjuta upp och examinationer som inte går att genomföra på distans är undantagna.

Vi vill påminna om att vi alla har ett ansvar för att minska risken för smittspridning.

Det är därför viktigt att vi alla fortsätter med att:

  • Stanna hemma om du är sjuk – gör självtest för covid-19
  • Var noggrann med din handhygien
  • Undvik att röra ögon, näsa, mun
  • Hosta/nys i armvecket
  • Försök att vara utomhus om du har rast.
  • Cykla till skolan om du kan

Frånvaro och sjukanmälan

Eventuell frånvaro registreras/anmäls som vanligt. Se kontaktuppgifter till skolan.


Vad gäller om en elev är sjuk?

Elever som insjuknar under dagen eller kommer sjuka till skolan kommer att skickas hem och uppmanas utföra covid-19 test via 1177 snarast möjligt.


Om du varit sjuk men inte tagit något test för covid-19

Då kan man gå tillbaka till förskola, skola eller annan verksamhet när man varit helt frisk i minst två dygn, 48 timmar. Om man känner sig frisk men fortfarande har lite hosta eller är lite snorig ska det ha gått minst 7 dygn sedan man först blev sjuk, och man ska ha känt sig frisk i minst 2 dygn.

Till exempel kanske man kände sig hängig och hade huvudvärk en dag men sedan nästa dag var man helt bra. Då ska man vara hemma två dygn efter att man kände sig helt frisk. Alltså i detta fall är man hemma i tre dagar, en dag sjuk, två dagar frisk.


Om du varit sjuk och tagit ett test som visat att du har covid-19?

Då ska man vara hemma i minst 7 dygn sedan första symtomen och dessutom måste man ha känt sig pigg och frisk och utan feber i två dygn. Om man följt dessa regler men fortfarande har lite hosta eller är lite snorig behöver man inte vara hemma längre.


Om du varit sjuk och tagit ett test som visade att du inte hade covid-19

Om testet visade att man inte hade covid-19 kan man gå tillbaka till förskola, skola eller annan verksamhet så snart man känner sig frisk och pigg, och inte har någon feber.


En elev som haft genomgången Covid-19 (påvisade antikroppar) och på nytt uppvisar infektionssymtom, vad gäller?

Vid påvisade antikroppar har man sannolikt ett skydd mot covid-19 som varar upp till 6 månader från det att man fått sitt provresultat. Vid insjuknande i förkylningssymtom behöver man då inte ta ett covid-19 test men stanna hemma så länge man känner sig sjuk.

En elev som bor tillsammans med ett konstaterat covid-19-fall ska stanna hemma från skolan. Detta gäller i sju dagar från provtagningsdatum för den smittade personen i hushållet. Om inga symtom utvecklats rekommenderas att eleven provtas efter fem dagar.

Vi har gjort en rad insatser för att minimera risken för smittspridning. Det handlar bland annat om att städningen utökas. Det kommer också finnas goda möjligheter till handtvätt med tvål och vatten samt vid behov tillgång till handsprit.

Därutöver kommer vi att arbeta för att större samlingar av personer undviks. Det kan till exempel vara åtgärder så att det inte blir köbildning vid matsalarna samt att provskrivningar hålls i mindre grupper.

Vid behov kan beslut tas om att utöka fjärrundervisningen.