Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 30 juni 2020

Information inför höstterminen 2020

Folkhälsomyndighetens rekommendation om distansundervisning för gymnasieskolan har dragits tillbaka. Det betyder att undervisning från och med höstterminen återigen kan bedrivas på plats på Malmö stads kommunala gymnasieskolor.

Så klart kommer arbetet i skolan följa Folkhälsomyndighetens förslag på hur smittspridning kan minimeras.


Det du som elev kan göra

  • stanna hemma vid tecken på sjukdom
  • vara noggrann med handhygien
  • undvika att röra ögon, näsa, mun
  • hosta/nysa i armvecket
  • vara utomhus på rasterna

Om du som elev behöver stöd med anledning av pandemin kan du kontakta elevhälsan på din skola.


Följande gäller vid sjukdom

  • Elever som insjuknar under dagen eller kommer sjuka till skolan kommer att skickas hem.

  • Elever ska stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i minst två dagar. Elever kan återgå till skolan även om de har kvarvarande torrhosta när det gått 7 dagar sedan de blev sjuka och om de varit symtomfria i övrigt i minst två dygn.

  • Elever som har syskon eller andra familjemedlemmar som är sjuka kan gå till gymnasieskola som vanligt. I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet.


Frånvaro och sjukanmälan

Eventuell frånvaro registreras/anmäls som vanligt. Du som elev har även ett ansvar för att ta igen förlorad undervisning.


Åtgärder

Vi kommer att göra en rad insatser för att minimera risken för smittspridning. Det handlar bland annat om att städningen utökas. Det kommer också finnas goda möjligheter till handtvätt med tvål och vatten samt vid behov tillgång till handsprit.

Därutöver kommer vi att arbeta för att större samlingar av personer undviks. Det kan till exempel vara åtgärder så att det inte blir köbildning vid matsalarna samt att provskrivningar hålls i mindre grupper.

Skolans rektor kan vid behov besluta om att viss undervisning kan ske genom fjärrundervisning. Möjligheten ges bland annat om det bedöms skapa bättre förutsättningar för eleverna att nå målet för sin utbildning och det skapar också en flexibilitet för organisationen.

Läs mer om Malmö stads arbete med coronaviruset / covid-19.