Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 25 mars 2021

Tillgänglighet för webbplatsen bellevuegymnasium.malmo.se

Vi vill att alla ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur bellevuegymnasium.malmo.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbtjänsten?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet ”Innehåll som inte är tillgängligt” nedan för mer information.


Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbtjänsten?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav alternativt om du behöver information från bellevuegymnasium.malmo.se i något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text eller ljudinspelning kan du meddela oss.

Du kan kontakta oss genom att skicka e-post till komavd.gvf@malmo.se


Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig servicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och påtala det.


Teknisk information om webbtjänstens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.


Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

 • Koden följer inte html-standarden korrekt. Det gör att sidan kan fungera sämre i vissa webbläsare.
 • Alternativtext saknas för enstaka bilder.
 • Rubriker på sidorna saknar i vissa fall kod som visar att de är rubriker.
 • Citat är inte markerade som citat.
 • Rad- och kolumnrubriker saknar rubriker (scope) i koden.
 • Koden visar inte att knappar och länkar fäller ut/fäller ihop innehåll på sidan.
 • Det saknas alternativa sätt att hitta information på sidorna, till exempel en sökfunktion eller webbkarta.
 • Rutor och dragspel går inte att öppna med tangentbordet.
 • Sidornas centrala innehåll är inte placerade i nav-element.
 • Interaktiva objekt markeras inte tydligt när de får fokus vid tangentbordsnavigation.
 • När ett modal fönster (pop up) visas hindras inte användaren från att komma åt innehållet i bakgrunden.
 • Sidan uppfyller inte kontrastkraven.

Innehåll som inte omfattas av lagen

 • Äldre videofilmer saknar undertexter och syntolkning.

Konstaterade brister beräknas vara åtgärdade senast oktober 2021.


Hur vi testat webbtjänsten

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av webbplatsen som granskats och verifierats av tillgänglighetsexperter från Useit ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Senaste bedömningen gjordes den 17 september 2020.
 • Redogörelsen uppdaterades senast den 17 september 2020.