Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 18 januari 2018

Förstärkt program
– specialpedagogisk profil

Utbildningen vänder sig till dig som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, social fobi, långvarig skolfrånvaro, språkstörning och depression och ungdomar som befinner sig inom autismspektrat.

Utbildningen vänder sig även till ungdomar som befinner sig inom autismspektrat. Utbildningen är helt anpassad för dig och tillsammans med dig skapar vi en studieplan efter dina behov.

Vi jobbar i en liten och trygg studiemiljö i lokaler avskilda från övrig verksamhet.

Våra pedagoger har lång erfarenhet av att arbeta med personer som har behov av extra stöd och struktur.

Arbetet sker i nära samarbete med kurator, skolsköterska och psykolog. Vi har också en förstärkt specialpedagogisk kompetens.

KURSER GRUNDSKOLENIVÅ

Bild
Biologi
Engelska
Geografi
Historia
Idrott
Matematik
Religion
Samhällskunskap
Slöjd
Svenska
Svenska som andraspråk
Teknik

KURSER GYMNASIENIVÅ

Svenska / Svenska som andraspråk
Engelska
Matematik
Historia
Religion
Idrott
Modersmål

Individuellt alternativ har målet att ge dig behörighet till yrkesprogram, annan utbildning eller jobb.

Foto: Freddy Billqvist